Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Michaelem Josephem Schudrichem o uroczystościach związanych z 75. rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz.