Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z senatorem Krzysztofem Brejzą.


Jun 18, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Włodzimierzem Czarzastym o Lidii Staroń i Polskim Ładzie.


Jun 16, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Bartoszem Arłukowiczem o ewentualnym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki i o wycieku treści rzekomo pochodzących z prywatnej skrzynki e-mailowej ministra Michała Dworczyka.


Jun 14, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Adamem Bielanem.


Jun 1, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Witoldem Waszczykowskim o sytuacji w Rosji i na Białorusi.