Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z byłym premierem, a dziś europosłem Włodzimierzem Cimoszewiczem.


Oct 21, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Adamem Bielanem z Partii Republikańskiej.


Oct 14, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Jarosławem Gowinem z Porozumienia. 


Oct 7, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Marcinem Romanowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.