Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z Krzysztofem Brejzą, senatorem Koalicji Obywatelskiej.


Apr 21, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z Grzegorzem Schetyną z Koalicji Obywatelskiej.


Apr 14, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z Janem Piekło, byłym ambasadorem RP w Ukrainie. 


Apr 7, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim.