Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest wiceminister klimatu, polityk Solidarnej Polski, Jacek Ozdoba.


Oct 20, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest Sławomir Mentzen, prezes partii KORWiN.


Oct 13, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest był prezydent, Aleksander Kwaśniewski.


Oct 7, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest rzecznik rządu, Piotr Müller.