Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 21, 2023

Gościem Andrzeja Gajcego jest Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej.


Apr 14, 2023

Gościem Andrzeja Gajcego jest Marek Sawicki z PSL.