Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Władysławem Teofilem Bartoszewskim o Polskim Ładzie i możliwych tranferach politycznych.