Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Markiem Belką o Jarosławie Kaczyńskim i publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.