Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 8, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Adamem Bielanem o Jarosławie Gowinie i sytuacji w Porozumieniu.