Preview Mode Links will not work in preview mode

May 4, 2020

Rozmowa Andrzeja Gajcego z Krzysztofem Bosakiem o wyborach prezydenckich.