Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 9, 2019

Rozmowa Andrzeja Gajcego z Radosławem Fogielem o zbliżających się wyborach prezydenckich i aferze wokół Mariana Banasia.