Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Pawłem Muchą o pierwszej turze wyborów prezydenckich.