Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 14, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia z Jarosławem Gowinem o składkach ZUS dla przedsiębiorców, zarobkach Polaków, zbliżających się wyborach parlamentarnych i Pegasusie.