Preview Mode Links will not work in preview mode

May 9, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Jarosławem Gowinem i Jadwigą Emilewicz o wyborach prezydenckich i strajku przedsiębiorców.