Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z głównym doradcą premiera ds. COVID-19 prof. Andrzejem Horbanem o epidemii koronawirusa w Polsce.