Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia z Patrykiem Jakim m.in. o Trybunale Konstytucyjnym i anulowanym głosowaniu w Sejmie.