Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 22, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Dariuszem Jońskim, posłem Koalicji Obywatelskiej o zakończonej niepowodzeniem licytacji komorniczej 418 respiratorów, które Ministerstwo Zdrowia kupiło od handlarza bronią.