Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Sebastianem Kaletą o Danielu Obajtku, Mateuszu Morawieckim i "Nowym Ładzie".