Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia ze Stanisławem Karczewskim o nowej kadencji parlamentu oraz nowym marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim.