Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 13, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest był prezydent, Aleksander Kwaśniewski.