Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzejem Matyją o pandemii koronawirusa i decyzji Trybunału Konstytucyjnego, która zaostrza prawo aborcyjne w Polsce.