Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest Sławomir Mentzen, lider partii Nowa Nadzieja.