Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 19, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Leszkiem Millerem o koronawirusie, Romanie Giertychu i Przemysławie Czarnku.