Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z byłym premierem, eurodeputowanym Leszkiem Millerem.