Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 12, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia ze Sławomirem Neumannem o Koalicji 276, Jarosławie Gowinie i sytuacji w PO.