Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z byłym premierem, a dziś europosłem Włodzimierzem Cimoszewiczem.