Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 14, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z Janem Piekło, byłym ambasadorem RP w Ukrainie.