Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia z Jackiem Sasinem o PFN i aferze związanej z kamienicą szefa NIK.