Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Grzegorzem Schetyną o sytuacji w Platformie Obywatelskiej.