Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 10, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Jarosławem Sellinem, wiceministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu m.in. na temat kontrowersyjnego projektu ustawy wprowadzającej podatek od mediów.