Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z prof. Krzysztofem Simonem o pandemicznej sytuacji w kraju i poziomu przestrzegania obostrzeń.