Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia z Krzysztofem Sobolewskim o wynikach wyborów parlamentarnych, Marianie Banasiu i protestach wyborczych.