Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 14, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Konrad Szymański o relacjach Polski z UE i unijnym budżecie.