Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 20, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Tomaszem Terlikowskim o raporcie na temat wspólnoty jednego z dominikanów.