Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 5, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Cezarym Tomczykiem o ruchu Rafała Trzaskowskiego, nowych ministrach w rządzie i Sławomirze Nowaku.