Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 9, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia z Patrykiem Vegą o filmie "Polityka".