Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 20, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Michałem Wójcikiem o Strajku Kobiet, Igorze Tuleyi i Jarosławie Kaczyńskim.