Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z Michałem Wosiem.


Dec 20, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z Marcinem Ociepą.


Dec 16, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest Sławomir Mentzen, lider partii Nowa Nadzieja.


Dec 8, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest Piotr Zgorzelski z PSL.


Dec 1, 2022

Gościem Andrzeja Gajcego jest wiceminister rolnictwa z Solidarnej Polski, Janusz Kowalski.