Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Robertem Winnickim z Konfederacji.


Sep 22, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Dariuszem Jońskim, posłem Koalicji Obywatelskiej o zakończonej niepowodzeniem licytacji komorniczej 418 respiratorów, które Ministerstwo Zdrowia kupiło od handlarza bronią.


Sep 20, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Tomaszem Terlikowskim o raporcie na temat wspólnoty jednego z dominikanów.


Sep 9, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Władysłąwem Kosiniakiem-Kamyszem o relacjach Polski z UE i Forum Ekonomicznym w Karpaczu.


Sep 7, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Przemysławem Czarnkiem o gotowości polskich szkół na czwartą falę pandemii i gotowości na swoją dymisję.