Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 9, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Władysłąwem Kosiniakiem-Kamyszem o relacjach Polski z UE i Forum Ekonomicznym w Karpaczu.