Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 7, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Przemysławem Czarnkiem o gotowości polskich szkół na czwartą falę pandemii i gotowości na swoją dymisję.