Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Wojciechem Andrusiewiczem m.in. o nowych obostrzeniach związanych z koronawirusem.