Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Jarosławem Gowinem o zbliżających się wyborach prezydenckich i geście Joanny Lichockiej.