Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 24, 2022

Andrzej Gajcy rozmawia z byłym prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, z gen. Stanisławem Koziejem i gen. Mirosławem Różańskim.