Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z byłym prezydentem RP Bronisławem Komorowskim oraz z wiceministrem resortu edukacji i nauki Dariuszem Piontkowskim.