Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 21, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia z Katarzyną Lubnauer m.in. o trwającej kampanii wyborczej i kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera.