Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 2, 2019

Andrzej Gajcy rozmawia z Leszkiem Millerem m.in. o aferze wokół Mariana Banasia i wyborach prezydenckich.