Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 1, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Pawłem Solochem o relacjach Polski z USA i działaniach funkcjonariuszy policji na Strajku Kobiet.